Udskriv

Ansøgning om jolleplads

Skrevet af Jon Kjartansson jollepladsmand, forfattet af materialeudvalget .

I forbindelse med ansøgning om plads til privat ejet båd, trailer eller udstyr på Farums Sejlklubs Jolleplads er der indgået følgende aftale mellem ejeren og Farum Sejlklub.

 

Generelle regler

 1. Pladsen tildeles for en sejlsæson* ad gangen
 2. Der skal på båden være tegnet en ansvarsforsikring, som skal forevises på forlangende
 3. Båden skal i sejlsæsonen være i sejlklar og sømandsmæssig stand.
 4. Båden skal på hækken være forsynet med skilt med medlemsnummer. (kan rekv. For 40,-kr)
 5. Sejlklubben kan opkræve et årligt administrationsgebyr for en plads på Jollepladsen. (50,-kr)
 6. Båden skal mærkes synligt på hækken/presenningen med det årligt tildelte pladsnummer.
 7. Båden skal have en fungerende ophalervogn (jollevogn), så den let kan flyttes.


Båd trailer

Hvis bådejeren også ønsker en plads til landevejs trailer gælder:

 1. Traileren skal mærkes i koblingsenden med skilt med medlemsnummer. (kan rekv  for 40-kr)
 2. Traileren skal tillige være mærket med det årligt tildelte pladsnummer (50,-kr)
 3. Traileren skal have næsehjul.

 

 

Ansvar

I forbindelse med aftale om plads til båd, trailer eller udstyr er jeg indforstået med:

 1. at båd, trailer og grej opbevares helt på mit ansvar.
 2. 2.     at misligeholdes ovenstående aftale kan Farum Sejlklub kræve, at båd, trailer og udstyr fjernes fra sejlklubbens område. Efterkommes en henstilling herom ikke kan Farum Sejlklub fjerne båd, trailer eller grej på ejers regning. Evt. Provenu ved salg vil, efter at restance til Farum Sejlklub er udlignet, blive tilsendt ejeren.

 

Navn:

 

Båd/Jolletype der ønskes plads til:

 

Adresse:

 

Ønskes plads til landevejstrailer:

(Ja/Nej)

Telefon:

 

Mangler der aluskilt med medlemsnummer?

(Ja/Nej)

e-mail

 

   

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

_____________________________________

Dato

Båd-ejerens Underskrift

 

 

 

 


* Sejlesæson er sommerhalvåret fra stander ophaling til stander nedhaling hvor der om foråret og efteråret må udvises smidighed med hensyn til kølbådenes søsætning og optagning. Man har ansvar for om efteråret at få fjernet sin jolle for at give plads til kølbådene. Jollepladsen er forbeholdt kølbådene om vinteren, nogle joller kan dog være på pladsen vinteren over hvis plads haves, og det bliver fortinsvis på området af jollepladsen der er nærmere klubhuset. Vinterplads er primært for dem der ikke har plads til jollen hjemme om vinteren eller har et ønske om at sejle vinteren over.

Bliv Medlem

Klik her for medlemsportal

Leder du efter sejlklubbens medlemsportal for at melde dig ind, betale kontingent og/eller bådplads samt tilmelde dig til undervisning, så brug ovenstående link.

Kommende aktiviteter

Ingen begivenheder

Seneste annoncer