Udskriv

FAS’ sikkerhedsbestemmelser

Skrevet af Liselotte Müller Larsen.

Generelt

Sikkerhedsbestemmelserne er gældende for alle medlemmer og deres gæster i Farum Sejlklub og for forældre, der er brovagt.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for sejlads i private og klubejede både. Det forventes at alle medlemmer er behjælpelige med at påse, at bestemmelsernes ord og hensigt efterleves, og at alle selv er et godt eksempel for andre.

Det overordnede formål er højnelse af søsikkerheden, og for at undgå ulykker for Farum Sejlklubs medlemmer.

Det er vigtigt, at alle udfører en sikker adfærd, og at bådens fører sikrer sig, at båden er i sikker stand, og at sikkerhedsudstyret er i orden.

Regler om færdsel på Furesøen

Skov- og Naturstyrelsens regler om færdsel m.v. på Furesøen skal nøje overholdes. Se bekendtgørelse BEK nr. 1205 af 20.11.2006 (www.skovognatur.dk/Ud/ Bekrivelser/Hovedstaden/Furesøen)

Svømmefærdigheder

Alle medlemmer skal kunne svømme mindst 200 meter.

Sejlervest

Loven kræver, at mindre fritidsfartøjer skal have rednings- eller svømmeveste ombord svarende til minimum det antal personer, som er ombord i skibet. Redningsvestene skal være typegodkendte (SOLAS, CE eller DVN).

Veste skal anvendes i henhold til den instruks, som følger med vesten. Dette betyder, at man skal have veste, som passer til den enkelte person mht. vægt. Man skal især være opmærksom på at have passende børneveste, hvis der er børn ombord.

Det henstilles, at alle bærer redningsvest eller svømmevest under sejlads og i øvrigt når de opholder sig i bådene. Vesten skal være lukket under brug.

Ved sejlads i klubbens sejl- og motorbåde skal alle ombord bære vest. Sejlere under 18 år skal også bære vest ved sejlads i private både. Optimistsejlere skal endvidere bære sejlervest ved færdsel på optimistbro og på det øvrige broanlæg.

Sejlads med klubbåde

Klubbens både må kun føres af medlemmer, der har bestået prøven i den pågældende bådtype, og af de, der har fået speciel tilladelse fra ansvarshavende for bådtypen, og da ifølge dennes anvisninger og betingelser.

Sejlads ved skole-, instruktions- og kapsejlads

Ved matcher, stævner og organiseret sejlads skal gældende regler for pågældende sejlads nøje overholdes.

Uøvede medlemmer i klubbåde

Uøvede medlemmer (d.v.s. sejlere uden førerprøve) må, bortset fra skole, instruktions- og kapsejlads, kun sejle under opsyn af en brovagt, og kun inden for brovagtbegrænsningsområdet og aldrig til sivkanten. Ved sejlads i kølbåde skal der være mindst 2 mands besætning.

Øvede medlemmer under 18 år

Optimistsejlere med førerprøve må, såfremt vindstyrken ikke overstiger 8 sekundmeter sejle overalt på Furesøen, hvor sejlads er tilladt, når mindst 2 joller er sammen og inden for prajehold. Sejlads uden for sæsonen må kun finde sted efter tilladelse fra optimistafdelingens ledelse og efter dennes anvisninger.

Øvede medlemmer under 18 år med førerprøve må, såfremt vindstyrken ikke overstiger 10 sekundmeter , sejle overalt på Furesøen, hvor sejlads er tilladt, når mindst to fartøjer er sammen og inden for prajehold. Sejlads i kølbåd kræver ikke to fartøjer sammen på prajehold, men altid mindst to mands øvet besætning. Sejlads uden for sæsonen må kun finde sted efter tilladelse fra ungdomsafdelingens ledelse, og efter dennes anvisninger.

Medlemmer over 18 år

Øvede medlemmer over 18 år med førerprøve må sejle i klubbåde over hele Furesøen, dog ikke såfremt vindstyrken overstiger 14 sekundmeter.

Alle medlemmer over 18 år må i en privatejet båd sejle overalt på Furesøen, såvel inden som uden for brovagtstid, men husk altid at være forsigtig.

Husk Søsportens Sikkerhedsråds 10 bud

  1. Undersøg vejrforholdene
  2. Hold redningsudstyret ved lige
  3. Giv ikke anledning til uro: Ring hjem
  4. Hold båden ved lige
  5. Lær at svømme
  6. Vis hensyn over for store skibe
  7. Lær at sejle
  8. Bliv ved båden hvis den kæntrer
  9. Lær søens færdselsregler
  10. Bland ikke spiritus og søsport

Bliv Medlem

Klik her for medlemsportal

Leder du efter sejlklubbens medlemsportal for at melde dig ind, betale kontingent og/eller bådplads samt tilmelde dig til undervisning, så brug ovenstående link.

Kommende aktiviteter

Ingen begivenheder

Seneste annoncer