• havnen
 • opti1
 • 29er
 • yngling
 • wayfarer
 • aften
 • svaner
 • Besøg vores havn

  Farum Sejlklub har til huse ved Furesøbad, som er et af de mest naturskønne områder i Nordsjælland.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De yngste sejlere mellem 7-12 år starter i optimistjollen, som er en sikker og robust jolle.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De ældre ungdomssejlere (14-18 år) kan få flere udfordringer (og mere fart på) i 29er-jollen.

 • Lån en båd

  Klubben råder over flere Ynglinge sejlbåde, som kan benyttes af medlemmerne.

 • Skumsprøjt for de voksne

  Farum Sejlklub er hjemsted for et af landets største samling af Wayfarer-joller

 • Sejlads i solnedgangen

  En solnedgang over Furesøbad er noget af det smukkeste man kan opleve. Men så er det også tid til at komme ind :-)

 • Nyd naturen

  Furesøen byder på fantastiske naturoplevelser, herunder et rigt og varieret fugleliv.

Velkommen til klubben

Du har fundet hjemmesiden for Farum Sejlklub. Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Farum Sejlklub:

 • Du kan lære at sejle
 • Du kan deltage i kap- og tursejladser
 • Du kan som medlem låne sejlklubbens mange både
 • Du kan deltage i sejlklubbens sociale liv og få nye venner

Læs mere om sejlklubben her.

Kommende aktiviteter

25 sep 2022, 10:54 -
Søndagsmatch og præmieuddeling
26 sep 2022, 16:30 - 19:30
Sejladstræning, ungdomsjoller
27 sep 2022, 16:30 - 19:30
Sejladstræning, ungdomsjoller
28 sep 2022, 16:30 - 19:30
Sejladstræning, ungdomsjoller
28 sep 2022, 18:00 - 20:00
FAS hyggesejlads

Balinesisk Prahus

 

Den 8. august kl. 14 søsættes en balinesisk Prahus (fiskerbåd med udlæggere) fra stranden ved Furesøbad.

Klik her for at se video fra begivenheden!

Materieludvalget har arbejdet med at lave en havneplads, som passer i størrelse, og det kunne netop lade sig gøre på det lave vand til højre, når man går ud af hovedbroen.

Her kan den smukt malede Prahus ligge, og den vil helt sikker blive noget gæster lægger mærke til, når de besøger vores havn.

I forbindelse med søsætning fra stranden har vi fra borgmester Ole Bondo Christensen modtaget nedenstående beskrivelse og program for søsætningen.

Kig forbi sejlklubben søndag d. 8. kl. 14, og vær med til festliggøre søsætning af dette spændende fartøj.

 

Søsætning af renoveret balinesisk Prahus med udlægger
Tid: Den 8. august kl. 14:00
Sted: Furesøbad,
Frederiksborgvej 101 3500 Værløse, Furesø.
Søsætningen foregår ved stranden ved Furesøbad.
Baggrund:
Niels Jørgen Bak Nielsen har roet kano siden han var 13 år og deltaget i adskillelige klub-, Danmarks- og verdensmesterskaber. 
Niels, der i dag er 75 år gammel, er uddannet tømre og har hele sit liv arbejdet med kreative løsninger og godt håndværk.
I 1994 fik Niels tegninger af en balinesisk Prahus, som er en fiskerbåd lavet af en udhulet træstamme med sejl, ror og udlægger. Siden har Niels drømt om at sejle med en sådan.
For 5 år siden overtog Niels resterne af en balinesisk Prahus, der var bragt til landet for en del år siden.  Båden var i meget dårlig stand.
Siden har Niels renoveret båden fra grunden: De rådne dele af kanoen er skiftet ud med nyt ædeltræ. Der er købt nye meget store bambusstammer fra Kina, som bruges til nye udlæggere. Der er syet nyt sejl med hjælp Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og så er båden blevet malet i meget smukke farver.
Nu skal båden i vandet for første gang efter renoveringen.
Traditionen foreskriver, at man inden søsætningen af en Prahus ofrer ris, røgelse og blomster på stranden for at mildne søens onde ånder.
Den Indonesiske Ambassadør i Danmark, Dewi Savitri Wahab vil deltage I begivenheden sammen med ambassadens førstesekretær for kulturelle anliggende, Horionsah Hasan.
Kl. 14:00 – 14:45
-
Kort velkomst ved borgmester, Ole Bondo Christensen
-
Niels fortæller om sine drømme med båden og det store arbejde med at renovere den
-
Den Indonesiske ambassadør i Danmark, Dewi Savitri Wahab, holder et tale om traditionen med fiskerbåde på Bali og om samarbejdet mellem Indonesien og Danmark på kulturområdet
-
Der vil være tid til at snakke sammen på kryds og tværs med en let anretning
-
Den Indonesiske ambassadør og Niels maler den sidste del af bådens udsmykning og ofrer ris, røgelse og blomster til bådens held
-
Båden skubbes i vandet – og sejlet sættes. Thomas Djursing er skipper
-
Båden sejler en prøvetur på søen.
14:45
: Den formelle del af arrangementet afsluttes.
 
 

Pga. Coronasituationen er den ordinære generalforsamling igen blevet udsat, og da Furesø Kommune pr. 31. august fjerner restriktionerne for brug af vores lokaler har bestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamlingen snarest muligt, hvilket bliver den 1. september 2021 kl. 19:00 i undervisningslokalet i sejlklubben.
 
Dagsordenen i henhold til Farum Sejlklubs vedtægter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen. 
 3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse. 
 4. Forslag. 
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og indskud for indeværende regnskabsår. 
 6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg i henhold til § 11, § 15 og § 18. På valg til bestyrelsen er Næstformand og Kasserer, som ikke kan genvælges.
 7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ordlyden af indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Se nærmere på vores hjemmeside mht. evt. Coronapas ellet test vil være et krav for at kunne deltage i generalforsamlingen.
 
med sejlerhilsen PBV. 
Poul Ammentorp

Vi har i dag modtaget nyhedsbrev fra Furesø Kommune, som du kan læse herunder.

For Farum Sejlklub gælder, at der ikke længere skal bruges mundbind i klubbens lokaler eller i hallen, og vi arbejder os gradvis henimod at klublivet kan normaliseres.

Der er stadig et krav for indendørs aktiviteter om 2kvadratmeter per person, når man sidder ned og ellers 4. Dette krav ser ud til at forsvinde pr. 1/9 så vi kan afholde generalforsamling i vores egne lokaler.

Der mangler konkrete oplysninger om sociale arrangementer i klubben, men ifølge tidligere meddelelse skulle det kunne lade sig gøre fra dags. dato. Det står imidlertid ikke i nedenstående, så vi må vente lidt endnu. Så snart vi modtager konkrete oplysninger herom, vil det blive lagt her på hjemmesiden under nyheder.

 

Her kommer nyhedsbrevet fra Furesø Kommune:

Nyt fra Kultur og Fritid den 14. juni 2021

Kære foreninger og aftenskoler

Fra i dag mandag den 14. juni skal fritidsbrugere ikke længere anvende mundbind og visir i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Alle restriktioner med undtagelse af coronapas vil være udfaset den 1. september. Det fremgår af den plan, som en række partier blev enige om torsdag den 10. juni.

Vær opmærksom på, at fra den 1. juli vil en negativ PCR-test være gyldig som coronapas i 96 timer.

Følgende er gældende fra mandag den 14. juni:

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Samtlige fritidsanlæg er åbne, dog er der fortsat podningssteder på udvalgte steder, fx foyeren i Farum Arena og i lokaler i tilknytning til skoler.
 • Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer. (Fra den 1. juli hæves det til 250 personer og afskaffes helt fra den 1. august). Både udøvere, trænere, dommere med videre tæller med i det samlede antal.
 • Der er fortsat et arealkrav på mindst 4 m2 pr. deltager, besøgende, tilskuer eller lignende. Når besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, gælder der arealkrav på 2 m2 pr. deltager
 • Mundbind udfases i samtlige kultur-, fritids- og idrætsanlæg fra mandag den 14. juni.

Regler for coronapas ved indendørs idræt:

 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt. 
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Idrætsforeningen skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver benyttet facilitet.

Udendørs idræt:

 • Fredag  den 11. juni blev det lille forsamlingsforbud ophævet for udendørs idræt, det store forsamlingsforbud på 500 gælder fortsat.
 • Overnatning udendørs i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne. 

Flere specifikationer om coronapas og det store forsamlingsforbud kan findes nedenfor.

Med venlig hilsen

Peter Rosgaard
Centerchef, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 

Forsamlingsforbud pr. 11/6 og arealkrav

 • Indendørs: 100 personer, som hæves til 250 personer den 1. juli og udfases den 1. august. Både udøvere, trænere, dommere med videre tæller med i det samlede antal.
 • Udendørs: Afskaffes for udendørs idræt. Bemærk, at det store forsamlingsforbud på maksimalt 500 personer forsat gælder. Læs mere nedenfor.
 • Fra den 1. august 2021 vil der gælde et arealkrav på 2 m2 i alle situationer. Fra den 1. september vil der ikke længere gælde arealkrav.

Coronapas på idræts- og fritidsområdet


Om fremvisning af coronapas på idræts- og fritidsområdet:

Coronapas ved indendørs aktivitet

 • Der er krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, dog er børn og unge under 18 år undtaget. I foreningslivet sker kontrollen af coronapas via stikprøvekontrol.
 • Fra den 1. august vil der ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.
 • Fra den 1. september vil der ikke længere være krav om coronapas i private fitnesscentre.

Coronapas ved udendørs events og arrangementer 

 • Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag for udendørs motionsevents, herunder klart adskilte grupper à op til 150 personer og i alt 3.000 personer til stede i forbindelse med det enkelte motionsevent.
 • Fra den 1. august vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs motionsevents eller idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe.
 • Fra den 1. september vil der ikke længere være krav om coronapas ved udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.

Coronapas til kulturoplevelser og events


Om fremvisning af coronapas på kultur- og arrangementsområdet:

Coronapas og andre smitteforebyggende tiltag ved indendørs aktivitet

 • Der er krav om coronapas, og indendørs er der arealkrav for lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kulturhuse, biblioteker, spillesteder, biografer, aftenskoler, musikskoler med videre. Krav fremgår af Kulturministeriets retningslinjer. 
 • Fra den 1. august vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved spillesteder, biografer mv. med færre end 500 tilskuere eller på museer mv.
 • Fra den 1. september vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved større indendørs arrangementer med siddende publikum
 • Fra den 1. oktober vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved større indendørs arrangementer med stående publikum, herunder ved koncerter.

Coronapas og andre smitteforebyggende tiltag ved udendørs arrangementer

 • Udendørs koncerter, festivaler og andre udendørs kulturarrangementer, hvor publikum er stående, må afholdes opdelt i sektioner à maksimalt 500, med et loft på 2000 tilskuere tilstede. Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag. Krav fremgår af Kulturministeriets retningslinjer
 • Fra den 1. august vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs arrangementer med mindre end 2000 siddendepersoner. 
 • Fra 1. oktober vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs arrangementer med mere end 2000 siddende personer.
 • Fra den 1. september vil der ikke længere være krav om coronapas ved større udendørs arrangementer med stående publikum.
 

Om afvikling af aktiviteter

Læs mere på vores side til foreninger om retningslinjer for afvikling af aktiviteter. Siden er dog pt. under opdatering.

//clicks.furesoe.dk/email/S-2509@65982@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 16px; text-align: center; width: 147.953125px; display: inline-block; line-height: normal; font-family: Lato, Tahoma, sans-serif;" title="Click Here">Læs mere her
 

Ny statslig pakke til kulturlivet

Folketingets partier er blevet enige om at afsætte 330 millioner kroner til at understøtte kultur-, idræts- og foreningslivet og skabe oplevelser og sommeraktiviteter for børn og unge.

//clicks.furesoe.dk/email/S-2509@65988@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 16px; text-align: center; width: 295.921875px; display: inline-block; line-height: normal; font-family: Lato, Tahoma, sans-serif;" title="Click Here">Læs mere og følg med på Kulturministeriets hjemmeside 
 

Snarlig frist på Kulturministeriets genstartspuljer

I slutningen af juni er der ansøgningsfrist på genstartspuljerne. Puljerne er interessante for foreninger og kulturinstitutioner, der ønsker at nytænke borgerrettede aktiviteter.

//clicks.furesoe.dk/email/S-2509@65989@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 16px; text-align: center; width: 295.921875px; display: inline-block; line-height: normal; font-family: Lato, Tahoma, sans-serif;" title="Click Here">Læs mere og følg med på Kulturministeriets hjemmeside​ 

De generelle råd og anbefalinger

Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger sidder formentligt på rygraden. Men vi gentager dem gerne:

 • Hold så vidt muligt 2 meters afstand og altid mindst 1 meters afstand.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram.
 • Hvis du får symptomer på COVID-19, så gå i selvisolation og bliv testet med en PCR-test.
 • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen indendørs.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Vask dine hænder ofte eller brug håndsprit.
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Følg udviklingen

I kan finde relevante links til udvalgte myndigheder og forbund her:

Furesø Kommune

//clicks.furesoe.dk/email/S-2509@65986@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(91, 192, 222); text-decoration: none; font-weight: normal;">Kulturministeriet

Sundhedsstyrelsen

Coronasmitte.dk

DIF

DGI

DUF

Kontakt Kultur og Fritid

Kulturhuse, Berit Elmark
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Indendørs- og udendørs idrætsanlæg, Jakob Hermansen
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Udendørs idrætsanlæg, Jeanette Thomsen
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Værløse Svømmehal, Pia Jensen
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Farum Svømmehal, Suzy Coombs
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

//clicks.furesoe.dk/email/S-2509@65987@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(91, 192, 222); text-decoration: none; font-weight: normal;">

Du modtager denne mail, fordi  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø Kommune. Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere kontaktinformationer på foreningen i www.aktivfuresoe.dk//clicks.furesoe.dk/profile/S-2509@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@1" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(91, 192, 222); text-decoration: none; font-weight: normal;"> 

//clicks.furesoe.dk/profile/S-2509@nUTQePr1whTpHE5AQ9_ScfMJgUEA-dVTBaoahmxWmOI.@1" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(91, 192, 222); text-decoration: none; font-weight: normal;">Afmeld nyhedsbrev

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." alt="open" width="1" height="1" style="font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; outline: none; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 24px; display: block !important;" />

Vejrudsigten

2-døgnsudsigt

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk.

Børn og unge

Farum Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder gode og sjove sejladsoplevelser til unge mennesker mellem 8 og 25 år.

Vores helt unge sejlere lærer først at sejle i optimistjollen eller Tera-jollen Senere hen kan de lære at sejle i enten 405-jollen eller 29'er-jollen.

Læs mere om Ungdomsafdelingen her.

Sejlads for voksne

Seniorafdelingen står for aktiviteterne for sejlere over 25 år. Dette omfatter både kølbåde (Yngling og Triss) samt joller (primært Wayfarer). Læs mere om seniorafdelingen her.

Hvis du ikke har nogen sejlererfaring, men godt kunne tænke dig at lære det, kan du melde dig på vores introkursus i sejlerskolen.

Medlems portal

Sejlklubben benytter Klubmodul til at administrere medlemmer, kontingenter, undervisningstilmelding, m.m.

Klik her for at gå til medlemsportalen.