• havnen
 • opti1
 • 29er
 • yngling
 • wayfarer
 • aften
 • svaner
 • Besøg vores havn

  Farum Sejlklub har til huse ved Furesøbad, som er et af de mest naturskønne områder i Nordsjælland.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De yngste sejlere mellem 7-12 år starter i optimistjollen, som er en sikker og robust jolle.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De ældre ungdomssejlere (14-18 år) kan få flere udfordringer (og mere fart på) i 29er-jollen.

 • Lån en båd

  Klubben råder over flere Ynglinge sejlbåde, som kan benyttes af medlemmerne.

 • Skumsprøjt for de voksne

  Farum Sejlklub er hjemsted for et af landets største samling af Wayfarer-joller

 • Sejlads i solnedgangen

  En solnedgang over Furesøbad er noget af det smukkeste man kan opleve. Men så er det også tid til at komme ind :-)

 • Nyd naturen

  Furesøen byder på fantastiske naturoplevelser, herunder et rigt og varieret fugleliv.

Velkommen til klubben

Du har fundet hjemmesiden for Farum Sejlklub. Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Farum Sejlklub:

 • Du kan lære at sejle
 • Du kan deltage i kap- og tursejladser
 • Du kan som medlem låne sejlklubbens mange både
 • Du kan deltage i sejlklubbens sociale liv og få nye venner

Læs mere om sejlklubben her.

Kommende aktiviteter

18 sep 2021, 08:00 - 17:00
Trapez DM
18 sep 2021, 08:00 - 17:00
Trapez DM
19 sep 2021, 10:54 -
Furesømesterskab og søndagsmatch
26 sep 2021, 10:30 - 14:00
Søndagstur med madkurv
26 sep 2021, 10:54 -
Søndagsmatch

Rør i masteskabet vil lette arbejdet med at lægge master på plads ved sæson afslutning og tage dem ud igen ved sæson start.

Nogle private medlemmer har anskaffet et rør på 6m med en diameter på 20 cm, og haft deres mast i rør i skabet i en del år.

Det har vist sig at være en stor lettelse, så nu vil klubben etablere rør til master i masteskabet.

Dette arbejde er gået i gang, og skabet er i weekenden blevet tømt for de få master der stadig var i skabet.

Hvis du ikke har fået fjernet din mast inden projektet gik igang, så kan du finde den oppe i "Fortet" (trådindhegningen til bådstativer).

Der skal først laves noget tømmerarbejde, og rør skal også bestilles hjem. Herefter vil brugerne blive indkaldt til en dag, hvor der ryddes op i skabet og rør lægge på plads.

Det hele skulle gerne være klar, inden vi starter på at tage både op efter en herlig sejlsæson.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Halmanden Stephan Nandrup-Bus.

 

Kære Medlemmer

Det er nu igen muligt at benytte omklædningsrum og bruse-badene i klubben.

Åbningen af disse sker dog efter særlige Corona restriktioner og aftaler, som er aftalt imellem klubberne i Furesø Bad og med Furesø Kommune - og som gælder for alle:

Antallet af personer, der må være i omklædnings-rummene er angivet i de forskellige rum - og skal overholdes.

Sauna'er forbliver indtil videre lukket.

Brusebad må nu benyttes, men der er kun åbnet for hver anden bruser i hvert baderum af hensyn til, at man holder afstand.

I både omklædningsrum, toiletter og bade skal alle flader, man har berørt, aftørres efter brug.

Har man haft et hold til undervisning, skal instruktørerne sikre, at de berørte flader i rummene og i badene er aftørret efter brug.

Alle andre gør det selv.

 

Regler for brug af omklædningsrummene er opsat i de respektive herrer- og dameomklædninger. 

Ingen ophold i rummene, hvis ikke du skal klæde om eller benytte toiletterne.

Det er ikke tilladt at efterlade tøj og udstyr på en plads, mens man dyrker sin sport!

 

Alle opfordrer til, at tage hensyn til hinanden, og bruger så lidt tid som muligt i omklædningen - og det er stadig en rigtig god ide, at man kommer omklædt, hvis det er muligt, da der i perioder, vil være meget pres på omklædningsrummene.

Indtil videre er alle øvrige Corona regler om afstand, mundbind etc. stadig gældende.

Ovenstående tekst er udarbejdet af klubberne ved Furesøbad. 

Vi har fra Furesø Kommune modtaget nedenstående oplysninger om rensning af Iltanlægget i Furesøen, som vil betyde at vi som sejere skal tage særligt hensyn læs mere herunder:

Klik her for at se plakat med information!

Kære sejl- og roklubber på Furesø m.fl.

Igen i år skal iltledningsanlægget i Furesø op og renses og efterses.

Vedligeholdelsen sker tre steder i søen og det  er planlagt i perioden 7. - 14. maj i 2021?

De tre steder er hvor de store røde bøjer normalt er placeret.

Alle der færdes på søen i den periode skal holde stor afstand til rensningsfartøjet!

Fartøjet er ankret op med 4 ankre i hver sin retning. Mellem fartøjet og ankrene er der 200 meter.

Hvis man sejler ind i arbejdsområdet, risikerer man at sejle ind i ankertove og iltslanger, som kan ligge lige under vandoverfladen.

Husk også at respektere dykkerflaget.

God sæson på Furesø!

Pia Holm Nielsen

Furesø Kommune.

Vi kan glæde os over at vejret nu er til at vi kan komme igang med bådklargøringen, og flere er allerede igang. Der er sågar enkelte der er så langt at der både allerede ligger ude i havnen.

Udover at vaccinationsprogrammet er godt igang med at blive implementeret er der ikke sket lempelser siden den 18. marts hvor politikerne atter hævede forsamlingsforbuddet for den organiserede udendørsidræt til 50 personer gældende fra mandag den 22. marts. 

I Farum Sejlklub følger vi de retningslinjer, som kommer fra Dansk Sejlunion og fra Furesø Kommune.

Fra furesø kommune gælder stadig at vi ikke kan benytte sejlhallen, klub og undervisningslokaler til aktiviteter.

Vi har adgang til at hente grej og materiel vi skal bruge til bådklargøring og sejladsaktiviteter, men alt skal foregå udendørs.

Toiletter må benyttes, men der er ikke adgang til omklædningsrum.

Generalforsamling udsættes til efter sommerferien, der vil stå mere herom i det kommende Klubnyt.

Standerhejsning er fastsat til d. 25. april kl. 14:00. Da forsamligsforbuddet hæves d. 21/4 til 50 personer udendørs, bliver den gennemført udendørs, hvor vi vil skåle sammen i liflige bobler, læs mere herom under nyheder!

Dansk Sejlunion opdateret jævnligt deres deres hjemmeside, hvor de har samlet informationen om Coronasituationen og retningslinjer til sejlerne.

Du finder hjemmesiden med alle oplysningerne ved at klikke her: http://www.dansksejlunion.dk/corona

Så snart vi hører noget nyt fra Furesø Kommune omkring lempelser for brug af lokaler vil det blive bragt her på hjemmesiden.

Sejlerhilsen

Poul Ammentorp

Formand

 

Vejrudsigten

2-døgnsudsigt

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk.

Børn og unge

Farum Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder gode og sjove sejladsoplevelser til unge mennesker mellem 8 og 25 år.

Vores helt unge sejlere lærer først at sejle i optimistjollen eller Tera-jollen Senere hen kan de lære at sejle i enten 405-jollen eller 29'er-jollen.

Læs mere om Ungdomsafdelingen her.

Sejlads for voksne

Seniorafdelingen står for aktiviteterne for sejlere over 25 år. Dette omfatter både kølbåde (Yngling og Triss) samt joller (primært Wayfarer). Læs mere om seniorafdelingen her.

Hvis du ikke har nogen sejlererfaring, men godt kunne tænke dig at lære det, kan du melde dig på vores introkursus i sejlerskolen.

Medlems portal

Sejlklubben benytter Klubmodul til at administrere medlemmer, kontingenter, undervisningstilmelding, m.m.

Klik her for at gå til medlemsportalen.