Havneplads i Farum Sejlklub

Publiceringsdato .

Farum Sejlklub Havnen 2023

Overvejer du at købe en sejlbåd kan du kan forhøre dig om mulighederne for en havneplads, ved at sende en forespørgsel om havneplads ved at klikke her: Næstformanden, som administrerer klubbens "Interesseliste" til plads i havnen. 

Du skal være opmærksom på, at havnen kun modtager sejlbåde op til 20 fod og maksimalt 2 meters brede. 

Er der ingen ledige pladser kan du melde dig ind i sejlklubben og blive optaget på interesselisten til bådplads i havnen.

Det er en betingelse for at få tildelt en havneplads at du kan sejle en sejlbåd. Har du ikke de fornødne kundskaber i sejlads (svarende til sejlerskolens praktiske førerprøve), så kan du erhverve dem på vores gratis sejlerskole for seniormedlemmer.

Klik her for at læse om indmeldelse og klik her for at læse om Sejlerskolen

Private både i Farum Sejlklub skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

Administration af havnepladser

Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget. Driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.

Pladser i havnen er forbehold sejlbåde, som på grund af vægt eller køl ikke umiddelbart kan søsættes manuelt eller trækkes på land på en jollevogn.

Havnepladser tildeles ét navngivet medlem, og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. Kontakt derfor i god tid Næstformanden, hvis du har planer om at sælge din båd, og den nye ejer ønsker en bådplads i havnen i Farum Sejlklub, eller hvis du ønsker at indgå i et bådfælleskab.

Havneplads-afgiften fastsættes af Furesø Kommune og opkræves administrativt af Farum Sejlklub. Afgiften bliver udelukkende anvendt til drift og vedligehold af anlægget øst for optimistbroen. De gældende takster kan ses her.

Ved betaling af gebyr for en bådplads accepterer bådejeren en aftale med Farum Sejlklub, som kan læses her: Aftale om bådplads til for privat båd 

Farum Sejlklubs Driftsleder