Havneplads i Farum Sejlklub

Publiceringsdato .

Farum Sejlklub Havnen 2023

Du kan forhøre dig om mulighederne for en havneplads, før du melder dig ind i Farum Sejlklub, f.eks. hvis du overvejer at købe en sejlbåd. I det tilfælde, skal du være opmærksom på, at havnen kun modtager sejlbåde optil 20 fod og maksimalt 2 meters brede. 

Du kan sende en forespørgsel om havneplads ved at klikke her: Næstformanden, som også administrerer klubbens "Interesseliste" til en plads i havnen. 

Du skal være medlem af Farum Sejlklub og kunne sejle en sejlbåd for, at få tildelt en havneplads til en privat båd i havnen. Du kan læse om indmeldelse her. Har du ikke de fornødne kundskaber i sejlads (svarende til sejlerskolens praktiske førerprøve), så kan du erhverve dem på vores sejlerskole for seniormedlemmer.

Private både i Farum Sejlklub skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

Administration af havnepladser

Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.

Pladser i havnen er forbehold sejlbåde, som på grund af vægt eller køl ikke umiddelbart kan søsættes eller trækkes på land på en jollevogn manuelt.

Ved betaling af gebyr for en bådplads indgår bådejeren en aftale med Farum Sejlklub, som kan læses her: Aftale om bådplads til for privat båd 

Havnepladser tildeles ét navngivet medlem, og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. Kontakt derfor i god tid Næstformanden, hvis du har planer om at sælge din båd, og den nye ejer ønsker en bådplads i havnen i Farum Sejlklub, eller hvis du ønsker at indgå i et bådfælleskab.

Havneplads-afgiften fastsættes af Furesø Kommune og opkræves administrativt af Farum Sejlklub. Afgiften bliver udelukkende anvendt til drift og vedligehold af anlægget øst for optimistbroen. De gældende takster kan ses her.

Note: Der er pr. 27. marts 2023 enkelte ledige pladser i havnen.

Farum Sejlklubs Driftsleder