Havnepladser

Publiceringsdato .

Havneplads i Farum Sejlklub

Du skal være medlem af Farum Sejlklub for at kunne få tildelt en havneplads til en privat båd i havnen. Du kan læse om tilmelding her

Er du medlem kan du sende en forespørgsel om havneplads til Driftslederen.

Du må gerne forhøre dig om mulighederne for en havneplads før du melder dig ind i Farum Sejlklub, f.eks. hvis du overvejer at købe en båd. I det tilfælde, skal du være opmærksom på, at havnen kun modtager både optil 20 fod og maksimalt 2 meters brede.

Private både i Farum Sejlklub skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

Administration af havnepladser

Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.

Ved betaling af gebyr for en bådplads indgår bådejeren en aftale med Farum Sejlklub, som kan læses her: Aftale om bådplads til for privat båd 

Havnepladser tildeles ét navngivet medlem og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. Kontakt derfor i god tid Driftslederen, hvis du har planer om at sælge din båd og den nye ejer ønsker en bådplads i havnen.

Havneplads-afgiften opkræves administrativt af Farum Sejlklub og kan udelukkende anvendes til drift og vedligehold af broanlægget. De gældende takster kan ses her.

Note: Der er pr. 25 april 2020 1 båd(e) noteret på interesse/vente listen til en havneplads.

Farum Sejlklubs Driftslederen