Procedure for tildeling af en havneplads

Publiceringsdato .

Her kan du læse hvorledes havnepladser administreres i Farum Sejlklub. 

 1. Havneplads til private sejlbåde tildeles kun medlemmer af Farum Sejlklub (FAS).
 2. For at få tildelt en havneplads skal man dokumentere, at man kan sejle på et niveau, som svarer til sejlerskolens Førerprøve til klubbens Ynglinge.
 3. Er alle pladser optaget, fører næstformanden en interesseliste til plads i havnen.
 4. Kun medlemmer af FAS kan optages på interesselisten.
 5. Interesselisten administreres efter følgende kriterier:
  1. Første kriterie er bådtypen, idet Farum Sejlklub ønsker fremme eller fastholde bådtyper, som klubben har mange af. Ejere af følgende bådtyper har forrang for andre bådtyper.
   1. Yngling
   2. Stor-Triss
   3. Anden type kølbåd
  2. Er der ingen Yngling eller Stor-Triss ejere på interesselisten er det rækkefølgen som afgør tildeling.
  3. I særlige tilfælde kan en samlet bestyrelse beslutte, at der dispenseres fra interesselisten.
 6. Når en plads i havnen bliver ledig vil medlemmer på interesselisten blive kontaktet, ud fra kriterierne under punkt 5).
 7. Båd af samme type placeres fortrinsvis ved siden af hinanden.

Klubbens interesseliste skal respekteres, hvilket betyder, at et medlem ved salg af sin sejlbåd ikke umiddelbart kan overdrage sin plads i havnen til en ny ejer, men sælger må forhøre sig om interesselisten hos næstformanden.

Ønsker to eller flere medlemmer af FAS at indgå et fællesskab omkring  en båd i havnen, skal ejeren af båden rette henvendelse til næstformanden, for at få medejerene registreret i et bådfælleskab på interesselisten.

Såfremt der ikke står medlemmer foran på interesselisten eller medlemmer i et bådfælleskabet har været registreret i mere end to år, så kan bådpladsen overdrages til et af medlemmerne i fælleskabet, når det ønskes, og medlemmet vil blive registreret som ejer.