Havnepladser

Publiceringsdato .

Havneplads i Farum Sejlklub

Du kan forhøre dig om mulighederne for en havneplads før du melder dig ind i Farum Sejlklub, f.eks. hvis du overvejer at købe en båd. I det tilfælde, skal du være opmærksom på, at havnen kun modtager sejlbåde optil 20 fod og maksimalt 2 meters brede. Du kan sende en forespørgsel om havneplads ved at klikke her: Driftslederen.

Du skal være medlem af Farum Sejlklub for at kunne få tildelt en havneplads til en privat båd i havnen. Du kan læse om tilmelding her

Private både i Farum Sejlklub skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

Administration af havnepladser

Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.

Ved betaling af gebyr for en bådplads indgår bådejeren en aftale med Farum Sejlklub, som kan læses her: Aftale om bådplads til for privat båd 

Havnepladser tildeles ét navngivet medlem, og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. Kontakt derfor i god tid Driftslederen, hvis du har planer om at sælge din båd og den nye ejer ønsker en bådplads i havnen.

Havneplads-afgiften fastsættes af Furesø Kommune og opkræves administrativt af Farum Sejlklub. Afgiften bliver udelukkende anvendt til drift og vedligehold af anlægget øst for optimistbroen. De gældende takster kan ses her.

Note: Havnen er pr. 25 april 2021 fuld belagt og der er 3 båd(e)/medlemmer noteret på interesse/vente listen til en havneplads.

Farum Sejlklubs Driftsleder