Havnepladser - tildelingsprocedure

Publiceringsdato .

Procedure for tildeling af havneplads i Farum Sejlklub. (Opdateret februar 2020)

 • For at kunne få tildelt en bådplads til en privat båd i havnen, skal man være medlem af Farum Sejlklub.
 • Driftsafdelingen fører en interesseliste for tildeling af bådplads. Antal både på Interesselisten opdateres jævnligt og vises neders her på denne side.
 • For at blive optaget på interesselisten skal skriftlig ansøgning sendes til Driftslederen. Ligeledes skal det hvert år ved henvendelse til sejlklubbens Havnefoged tilkendegives, at man fortsat ønsker at stå på listen. I modsat fald vil man blive slettet. Tildeling sker almindligvis i den rækkefølge, som klubben har modtaget anmodningerne, men da det er en interesseliste, så kan klubbens ledelse beslutte, at en ansøger skal have fortrin, hvis det vil være gavnligt for det sportslige aktivitets niveau i Farum Sejlklub.
 • Når der er ledige pladser tilbydes plads til den første på listen. Hvis dette medlem ikke ønsker pladsen, tilbydes den til den næste, og det fortsætter til et medlem ønsker pladsen.
 • Ved betaling af gebyr for en havneplads accepterer bådejeren samtidig klubbens handelsbetingelser, som også omfatter "Aftale om bådplads i havnen". Ordlyden kan også læses her: Aftale om Bådplads i havnen. Såfremt denne aftale misligholdes, kan klubbens ledelse beslutte, at den tildelte bådplads indrages ved sæsonafslutning.
 • Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.
 • Der kan ikke anvises plads til både, hvis overalt længde overstiger 20 fod, eller hvis maximale bredde overstiger 2,00 m. 
 • Fartøjer, som efter driftsafdelingens skøn kan trækkes på land, kan almindligvis ikke få permanent plads i havnen, men henvises til jollepladsen.
 • Pladsen tildeles ét navngivet medlem og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne regel.  Kontakt derfor i god tid  Driftslederen, hvis du har planer om at sælge din båd og den nye ejer ønsker en bådplads i havnen. 
 • Båden skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.
 • Havneplads-afgiften opkræves administrativt af Farum Sejlklub og kan udelukkende anvendes til drift og vedligehold af broanlægget. De gældende takster kan ses her.

Note: Der er pr. 17 februar 2020 1 båd(e) noteret på interesse/vente listen til en havneplads.

Farum Sejlklubs Driftslederen