Vigtigt: Iltledninger renses på Furesøen.

Publiceringsdato .

Vi har fra Furesø Kommune modtaget nedenstående oplysninger om rensning af Iltanlægget i Furesøen, som vil betyde at vi som sejere skal tage særligt hensyn læs mere herunder:

Klik her for at se plakat med information!

Kære sejl- og roklubber på Furesø m.fl.

Igen i år skal iltledningsanlægget i Furesø op og renses og efterses.

Vedligeholdelsen sker tre steder i søen og det  er planlagt i perioden 7. - 14. maj i 2021?

De tre steder er hvor de store røde bøjer normalt er placeret.

Alle der færdes på søen i den periode skal holde stor afstand til rensningsfartøjet!

Fartøjet er ankret op med 4 ankre i hver sin retning. Mellem fartøjet og ankrene er der 200 meter.

Hvis man sejler ind i arbejdsområdet, risikerer man at sejle ind i ankertove og iltslanger, som kan ligge lige under vandoverfladen.

Husk også at respektere dykkerflaget.

God sæson på Furesø!

Pia Holm Nielsen

Furesø Kommune.