Indkaldelse til Generalforsamling d. 1. september 2021 kl. 19:00 i undervisningslokalet i Farum Sejlklub

Publiceringsdato .

Pga. Coronasituationen er den ordinære generalforsamling igen blevet udsat, og da Furesø Kommune pr. 31. august fjerner restriktionerne for brug af vores lokaler har bestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamlingen snarest muligt, hvilket bliver den 1. september 2021 kl. 19:00 i undervisningslokalet i sejlklubben.
 
Dagsordenen i henhold til Farum Sejlklubs vedtægter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen. 
  3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse. 
  4. Forslag. 
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og indskud for indeværende regnskabsår. 
  6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg i henhold til § 11, § 15 og § 18. På valg til bestyrelsen er Næstformand og Kasserer, som ikke kan genvælges.
  7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ordlyden af indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Se nærmere på vores hjemmeside mht. evt. Coronapas ellet test vil være et krav for at kunne deltage i generalforsamlingen.
 
med sejlerhilsen PBV. 
Poul Ammentorp