Oprydning på havnen efter det hårde vejr d. 19-21. oktober 2023

Publiceringsdato .

Her er et lille sammenkog af oplevelser omkring det voldsomme vejr, som vi oplevede i Farum Sejlklub i dagene 19-21 oktober 2023. 

Fredag aften var Per Duelund og jeg i klubben for at tøjre kranen. Det var blevet meld af en furesøborger, som havde været forbi sejlklubben, at kranen stod og svingede voldsomt fra side til side.

2023 Kuling fra øst Kranen2023 Optibroen

Årsagen hertil var, at den var tøjret med tovværk til optimistbroen. Optimistbroen var knækket over, så broens yderste anker ikke længere holdt broen på plads. Det medførte at tovværket til kranen blev slækket, og oven i det lå broen og bevægede sig op og ned i bølgerne og gav derved pulserende træk på kranen og fik denne til at svinge!

Vi fik strammet det andet tov op, som holdt kranen, og begrænsede dermed kranens svingninger.

Konklusion: Kranens tovværk skal fremover forankres til siderne af spunsvæggen på land og ikke til optimistbroen. 

2023 Kuling fra øst Kranen Brovagtsbåden

Optibroen kunne trækkes mod øst med tovværk bundet til hovedbroen, så Brovagtsbåden kunne komme ud. Den metode må også benyttes på lørdag, hvor resten af kølbådene skal på land.

Vi kan glæde os over, at Brovagtsbåden har klaret nattens hårde vejr uden at få skader. Her i formiddag blev den flyttet til en ledig plads ved Stortriss-broen. 

Furesøbads motorbåd, som er sunket, vil blive bjærget når vejret er til det. Inspektør Michael Olsen tager sig af den, og vi behøver ikke gøre noget.

Bølgerne gik ved 20:00 tiden fredag højt og vinden kom fra ØNØ, hvilket betød at en del af bølgerne kunne nå ind til området med Opti-broen og slæbestederne. Bølgerne brækkede ind over spunsvæggen og forpladsen og vi undgik ikke at blive meget våde. 

 

En mast på en Stortriss havde lagt sig ned i det hårde vejr. Billedet herunder viser, at et par mand har bjærget den. Heldigvis har den ikke lavet skader på andre både.

2023 Kuling fra øst Vandpest

Her til morgen kunne vi se, at meget tang (Vandpest) var skyllet op af bølgerne i løbet af natten.

Flittige FAS medlemmer, som var mødt op til oprydningen, har skovlet tangen op, og kørt det hen i skoven, så slæbestederne og broerne nu er fri for tang, drivgods og grene.

 

2023 Kuling fra øst Jollebroen

Jollebroen har mistet forankringen til hovedbroen, og ligger nu for sine sø-ankre midt ude i jollebassinet. Vores havnemand Rasmus Cassøe er på sagen, og han har kontakt Sea Service, og der er truffet aftale om at få genetableret jollebroens kontakt med hovedbroen.

 

En kantliste, på den faste bro hvor Svendborgjollen ligger, er blevet revet af, af stævnen på båden.

2023 Kuling fra øst Pæl mangler 

Årsagen til at stævnen pludselig kunne nå broen er en manglende pæl, som man kan se på billedet, hvortil Svendborgjollen var fortøjet agter. Den manglende fortøjning bevirkede, at båden nu kunne ramme broen med stævnen, når den drev fremad.

At pælen ikke er der mere, kan have flere årsager, men en af dem er muligvis manglende affjedring i form af gummikødben i agterfortøjningerne. 

En sådan affjedring vil afhjælpe, at der ikke kommer et meget pludseligt og voldsomt træk, når båden driver fremad og tovværket strammes op, og båden stoppes med et hårdt ryk!

At flere både ikke har affjedring i agterfortøjningerne kan skyldes, at vi tidligere havde bøjer til at fortøje ved som agterfortøjning. Bøjerne fungerede som fjedre. Nu hvor alle ligger ved pæle, er det nødvendigt at have affjedring i fortøjningen, så pæl, klampe eller tovværk ikke lider overlast!

Husk derfor, at få monteret gummi”kødben” på alle fortøjninger. Det skal være monteret efter fabrikantens anvisninger mht. tovværk og antal tørn rund om “kødbenet”, så det kan trækkes godt ud inden tovværket bliver strammet op.

Iøvrigt bør alle bruge 14mm treslået nylontovværk og gummikødbenet skal passe til tovværket.

 

 2023 Kuling fra øst Klampe revet af

En Stortriss ved Trissbroen lå på tværs ved agterpælene allerede fredag aften. Her til morgen blev den bjærget og lagt på sin plads. Den viser heldigvis ingen tegn på alvorlige skader. 

Årsagen til at den havde mistet for-fortøjningerne var, at den store klampe på fordækket var trukket af.

 

2023 Kuling fra øst Forfortøjning filet over

Resterne af en for-fortøjningen, som stadig lå på broen viser iøvrigt, at forfortøjningen er filet over, hvilket man kan forvente, hvis fastgørelsen af klampen giver op, og det stadig er hårdt vejr.

 

Da klampen ikke var der længere, så kan vi kun gætte på, at årsagen er den samme, som ved det næste billede.  

2023 Kuling fra øst Klampe revet af Ulven

På en Stortriss "ULVEN", på den anden side af broen, var klampen også gået af og hang nu i fortøjningen, som ikke havde sluppet klampen (endnu). For-fortøjningen blev holdt tilbage af beslaget til forstaget, og er delvis skamfilet.

Klampen blev frigjort, og ligger nu i cockpittet på Ulven. Fortøjningerne blev endevendt og bundet frem til beslaget, som holder forstaget.

Det var messingboltene, klampen var gjort fast til fordækket med, som var knækket over, hvor de kommer ud af klampen ved dækket.

Det kan anbefales, at montere klampen med en 1,5 mm rustfri plade af passende størrelse på undersiden af dækket, og bruge rustfri bolte og selvlåsende møtrikker i stedet for messing, så skal det nok holde fremover!

At messingbolte ikke holder i længden, kan skyldes “metaltræthed: Specielt hvis båden på et tidspunkt har været udsat for at ligge uden affjedring i fortøjningerne. Triss-ejere bør overveje om det er tid til at opgradere fra messing til rustfri bolte.

2023 Kuling fra øst Mast tages af Fasine

Masten tages af FASINE, af FASINES venner! Hvis du har lyst til at være med i vennekredsen, så er du velkommen. Kontakt venligst vores Kapsejladsleder Claus Bidstrup.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle jer medlemmer, der var mødt op i dag for, at tage en tørn med ved oprydningen i havnen efter det voldsomme vejr.

Uden jer, ville det hele være kaos!

 

Sejlerhilsen

Poul Ammentorp

Klubsekretær

Farum Sejlklub

PS: Jeg havde en samtale med Inspektør Michael Olsen, og han sagde, at han ikke havde oplevet så voldsomt vejr i de 30 år, han har været inspektør ved Furesøbad.

Han udtrykte glæde over, at sejlklubben har fået etableret den faste bro med bølgeværn, ellers var det gået helt galt med alle flydebroerne. Nu er skaderne trods alt begrænsede.

 

PPS: De 600.000 kr. Furesø Kommune har brugt i foråret til at forny bølgeværnet på den faste bro, har vist sin effektivitet og er en god investering! Vi håber, at der snart kan findes penge, så vi kan få fornyet bølgværnet på den faste bro på stykket mod nord efter "knækket".