Søsætning af kølbåde 2019

Publiceringsdato .

Søsætningen er planlagt til lørdag d. 27. april fra kl. 07:30 og betalingen er kr. 300/båd, der afregnes kontant.

Der bliver udleveret manglende bådpladsskilte til at sætte på bådene i henhold til den underskrevne aftale om ”plads til privat båd i Farum Sejlklub”.

Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: Ingen betaling af havneafgift/medlemskab – ingen søsætning!

Vi begynder senest klokken 07.30 fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt numre til søsætningen. Numrene sælges indtil kl. 09.00 og helst ikke meget senere.

Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jolleve¬jen) først, begyndende fra klubhuset. Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for at sø¬sætningen er betalt og afleveres som kvittering til vognmanden til senere kontrol af betalingen

Der vil ikke blive løftet både op over andre både. Jo bedre bådene kan tages i rækkefølge jo hurtigere vil det gå. Opstår der tvivl, er det vognmandens afgørelse, der er gældende.

Vognmanden er A.G.Transport søsætter bådene og de har gjort det de seneste år med stor succes. Vognmandsfirmaet P.O. Nielsen (Ballerup), lægger køreplader for at beskytte flisebelægningen ved jollehuset.

På vanlig vis skal jollevejen ryddes inden vi går i gang, så lastbilen kan komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket.

Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement med frisk kaffe og rundstykker mm. Fra kl. 08:00.

Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år kr. 300,- og husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris og denne pris kan kun holdes hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Derfor bør den sociale snak med vognmanden minimeres mindst muligt, så vi får afviklet søsætningen inden kl. 16.00.

Havnepladser
Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2018 og denne liste vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye på ventelisten, hvor der p.t. er 1.

I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en bådplads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsætningen.

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og sædvanden tro en god søsætningsdag.

Med _/)_/)_/) hilsen
Jørn Jensen

Obs !!! Hvis vejret – helt mod forventning - skulle drille meget der kræver en udsættelse vil der være opslag i klubben samt på vores hjemmeside.