Glasfiber kusus et tilløbsstykke

Publiceringsdato .

Første tirsdag aften i sejlklubben arrangeret af Seniorafdelingen var emnet et lynkursus i glasfiber reparation på en både og det blev lidt af et tilløbsstykke, idet omkring 25 seniorer havde fundet vej til klubben.

IMG 7182

Vores Halmand Stephan Nandrup-Bus var aftenens instruktør, og han havde forberedt 3 spændende reparationer, med forskellige teknikker og materialer.

 

Den første var et glasfibersværd til en optimistjolle, som var revnet tværs over. 

Den næste reparation var et ror til en Trapezjolle, som skulle repareres med epoxy med micro glas balloner som forstærkning.

Tredie reparation var et eksempel hvordan man kunne lave en forstærkning med et skot.

Den videre udvikling omkring reparation af opti-sværd og ror til Trapezjolle kan du løbende følge når du kommer forbi i sejlklubben.

Der var flere blandt de fremmødte, som også havde viden og erfaring mht. glasfiber arbejde hvilket gav en fin udveksling af god råd.

Der skal lyde stor tak til Stephan, som fik demonstreret, at det egenligt er ganske enkelt, at udføre reparationer med glasfiber, hvis man blot følger nogle simple retningslinjer, som du kan læse om herunder:

 

Notat om Glasfiberreparation:

Polyester eller Epoxy?

De fleste glasfiber både er fremstillet af Polyester med glasfiber.

Polyester koster  2 - 3 gange mindre end Epoxy.

Epoxy er mere elastisk og det limer bedre end Polyester.

Fælles er, at to komponenter: Base og Hærder skal blandes for at starte en hærdningsproces.

Epoxy er nemmere at blande i det rigtige forhold da f.eks. West-Epoxy typisk skal blandes  i vægtforholdet: 1 del hærder til 3,5 dele Base. Blandingsforhold kan være forskelligt afhængig af fabrikat, så læs fabrikantens vejledning. (Epoxy kan købes billigt i Biltema). Vær omhyggelig med at overholde blandingsforholdet, da for meget eller for lidt hærder svækker styrken.

Polyester blandes i volumenforholdet, hvor 2% hærder tilsættes Basen.

Epoxy kan bruges på glasfiber udført med polyester, men ikke omvendt.

Sikkerhed: Epoxy kræver ikke åndedrætsværn under arbejdet med støbning, men kræver støvværn ved slibning, da støvet er allergi og kræftfremkaldende.

Polyester afgiver styrendampe som er sundhedsskadelige. Så der skal bruges åndedrætsværn under støbning og støvværn under slibning.

Husk at bruge gummihandsker. 

Arbejdstemperatur: Fælles for begge produkter er, at der kræves noget varme for at få hærdningen igang dvs. helst over 15 grader. 

På en varm sommerdag går hærdningen for stærkt, og man kan ikke nå at få lavet reparationen før det man har rørt op er begyndt at hærde. Her kan man sætte beholderne i køleskab kortvarigt.

Epoxy kan hærde ved lavere temperaturer end Polyester. Det går dog meget langsomt ved 10 grader.

Er det koldt i hallen kan man få processen igang ved at sørge for at bøtterne har stuetemperatur inden man blander, og man kan tilføre varme med en hårtørrer, til hærdningen er startet op. Pas på med en varmepistol, da skal holdes langt fra reparationsstedet, så det ikke brænder, eller udvikler skadelige dampe/røg! 

Rensning af pensler mm.

Ved Epoxy bruges alm. husholdningssprit

Ved Polyester bruges Acetone

Begge dele skal borskaffes på genbrugsstationen. Husk at Acetone kan opløse plastik, så det skal i en beholder som ikke opløses. Begge dele er brandfarligt og skal opbevares i “Brandskabet” i klubben mens reparation pågår, og herefter borskaffes på genbrugstationen.

 

Reparation af en glasfiberskade

Forarbejde:

Alt skadet materiale fjernes, sørg dog for at der bliver det sidste lag glasfiber tilbage, så der er noget at “bygge” på.

Slib så der er en overgang med “sundt” material på 3 - 5 cm. rundt om det skadede område.

Overflader slutslibes sandpapir korn 120

Overflader skal være rene, er der tale om gelcoat så skal der affedtes med Acetone inden man sliber og der affedtes også når man er færdig med at slibe. Det fjerner også slibestøvet. 

Klargøring til støbning og genopbygning:

Klip glasfibermåtte til i forskellige størrelser så der bliver 3 - 5 lag afhængig af den originale tykkelse, og så det sidste lag dækker hele hullet ud til den sunde glasfiber. (Ca. 1mm pr. lag glas)

Hvis der ikke er hul i skroget er det bedst at bygge det hele op på een gang.

Er der hul skal man lukke det først med et lag måtte og vente til det er kommet så langt med hærdningen  at det føles stift.  Herefter kan man fortsætte uden slibning.

Hvis man venter til dagen efter så skal man slibe igen med 120 til overfladen er mat, samt tørre af for slibestøv.

Bland Base med Hærder i det rigtige forhold. Mængden må man skønne sig til.

Påfør blandingen med en pensel.

Når området som er lidt større end den første måtte er dækket lægges måtten på og der påføres mere af blandingen, så måtten er helt gennemvæddet. Herefter duppes overfladen så al luft forsvinder og måtten ser “transparent” ud. 

Nu kan næste måtte lægges på den våde overflade og det hele gentages indtil alle lag måtte er brugt og den ønskede tykkelse er opnået.

Hvis der skal males ovenpå kan man med fordel lægge plastikfolie på som strammes, så det bliver “glat” med malertape man kan også fjerne luftblærer og glatte overfladen med et stykke pladegummi eller blødt træ, f.eks. Balsa-træ eller et plastiklåg.

Lad det hærde af. Der kan evt. slibes på det dagen efter. 

Overfladen kan slutbehandles med maling, spartles eller Gelcoat / Topcoat. Bruges gelcoat skal man igen lægge plasticfolie ovenpå.

Det kan anbefales at gå på nettet og Google f.eks. West Epoxy og se deres vejledning.

Sejlerhilsen

Stephan Nandrup-Bus  og Poul Ammentorp

Januar 2020