Søsætning for sæson 2020

Publiceringsdato .

Hermed orienteres om, at årets søsætning vil foregå lørdag den 25/4-2020.

Der er som vanligt kun én dato for søsætning, det henstilles til medlemmer med egen båd, om at notere dagen i kalenderen allerede nu. Der arbejdes fra klubledelsen på flere initiativer, der har til formål at effektivisere afviklingen af søsætningen. Bådejere og Bådformænd vil modtage særskilt information om dette forud for søsætningen.

Overordnet set er praksis at bådene søsættes i den rækkefølge, de står i forhold til havnen. Der løftes ikke både indover andre både, og det er alene bådens placering, der afgør, hvornår den søsættes og ikke, hvornår bådejeren møder op på dagen eller, hvilken rækkefølge man betaler for søsætningen i. Det er et spørgsmål om effektivitet og sikkerhed. Driftslederen og Havnefogeden vil forsøge, at gøre det mere forudsigeligt for den enkelte bådejer, i hvilket tidsrum en given båd forventes søsat på dagen.

Tags: søsætning