Information fra DS om Coronasituationen og sejlads

Publiceringsdato .

Kølbådene er kommet i vandet og ungdoms og seniorafdelingen starter op på sejladsaktiviteter.

Furesø Kommune har med nogle begrensninger åbnet for adgang til hallen, Klik her for at se begrænsningerne: 

Herunder nyt om mulighed for kapsejlads og tursejlads. 

For kapsejlads og torsdagsmatch se her:

Reglerne for kapsejlads er d. 4/5 blevet skærpet af politiet således, at man ikke må arrangere kapsejladser, hvor der ialt er mere end 10 deltagere. Det betyder at planerne med at lave flere forskudte starter må opgives og torsdagsmatcher er aflyst indtil videre. Læs herop på denne link:  https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-kapsejlads-under-corona

For tursejlads se her:

Der kan sejles i private både og klubbens både nu. Gå venligst ind og læs Dansk Sejlunions seneste information om sejlads under Corona epidemien.

Klik her: hjemmesidens information om Corona-situationen. DS opdater siden løbende, så kig her med jævne mellemrum.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

Farum Sejlklub