Jollepladser - tildelingsprocedure

Publiceringsdato .

Følgende procedure er gældende for tildeling af jollepladser i Farum Sejlklub.

 1. Jollepladser tildeles kun medlemmer af Farum Sejlklub.
 2. Jolleplads fordeles af jollepladsmanden.
 3. Pladsen skal hvert år fornys ved indsendelse af kupon fra årets første nummer af Klubnyt.
 4. Jollepladserne fordeles efter følgende kriterier:
  1. Aktive sejlere tildeles plads nærmest slæbestedet.
  2. Tunge joller rykker frem i forhold til lette joller.
  3. Joller af samme type lægges fortrinsvis samlet.
 5. Jollen skal være forsynet med aluminiumsskilt med medlemsnummer samt årsmærke på agterspejlet. Begge dele skal være synligt når jollen står på pladsen med påsat presenning.
 6. Årsmærket fremsendes samtidig med tildeling af plads.
 7. Årsmærket betales jf. gældende takst. Beløbet dækker alene udgifterne til administration af mærket.
 8. Joller der ikke har årets årsmærke på senest d. 1. maj, kan uden yderligere varsel blive fjernet fra jollepladsen.
 9. Jollen skal være sejlklar, i orden og være placeret på brugbar jollevogn, så den nemt kan flyttes i tilfælde af at det skulle være nødvendigt.
 10. Joller der ikke har sejlet mere end 5 gange det sidste år, kan ikke forvente at få fornyet deres plads, medmindre der er en særlig årsag hertil. Det er i tvivlstilfælde medlemmets ansvar at bevise aktivitet.
 11. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at have en landevejstrailer stående på jollepladsen. Denne skal også være forsynet med årsmærke. Landevejstrailer må ikke henstilles før dispensation er tildelt. Dispensation søges hos pladsmanden. Landevejstrailere der ikke er forsynet med årets årsmærke kan uden yderligere varsel blive fjernet fra jollepladsen.
 12. Jollen skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.