Vejledning i ansøgning om jolleplads

Publiceringsdato .

Hvis du har haft jolleplads sidste år

Så skal du blot opfylde nedenstående betingelser, og mærkatet med pladsnummer vil blive sendt til dig automatisk.

Du skal have betalt for medlemskab i FAS (klubmodul 100) med jollepladsgebyr (klubmodul 201) for plads til din jolle med jollevogn under og hvis du har yderligere behov for plads til landevejstraileren (klubmodul 202) , alt betalt automatisk i årets begyndelse til sejlklubben. Du behøver ikke foretage dig yderligere , jollemærkat bliver sendt til dig automatisk engang i starten af maj måned.

Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger efter kølbådssøsætningen (annonceret i FAS-nyt april nummer), dette opfodres jollepladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning. 

Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS

Du skal have være meldt ind i Farum Sejlklub og betalt de forskellige klubmoduler (se foroven) . Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse.

Du bedes udfylde og underskrive nedenstående aftale ”Ansøgning om jolleplads”, og sende den til undertegnede med alm. Post (den med frimærket) eller skannet ind og sendt vedhæftet en mail. Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan downloades og printes ud.

Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsirkring for båden. der dækker de skader du måtte forvolde på andre både på søen (det sker meget sjældent). Det kan være din indboforsikring dækker, ellers koster en separat bådansvars- forsikring ikke mange penge.

Til sidst skal du have et aluminiumsskilt med dit medlemsnummer som påklistres hækken på din båd og/eller fronten på din trailer. Dette kan erhverves ved køb over klubmodulets sejlershop. Aluskiltet bliver så tilsendt dig sammen med årets jollemærkat i starten af maj måned.

Hilsen Jollepladsmand
Jon E. Kjartansson