Seniorafdelingen

Seniorafdelingen håndterer sejlads for voksne over 25 år.

Funktion Navn Tlf. Mobil
Seniorleder (afdelingsleder) Jan Hellinghus 4495 8971
Kapsejladsleder Claus Bidstrup 4447 7773
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen 9395 1956