Årets gang i FAS Ungdom

Publiceringsdato .

Et typisk år i Farum Sejlklubs Ungdomsafdeling ser ud som nedenfor beskrevet. Aktiviteterne og tiderne kan selvfølgelig variere lidt fra år til år.

Før sæsonstart

fade I god tid inden sæsonstart indkaldes forældre og sejlere til opstartsmøde. Dette sker typisk medio marts. På mødet diskuteres aktiviteterne for den kommende sæson, herunder træning, holdopdeling, opgavefordelinger, sejlerlejr, m.m.

Der afholdes hvert forår en obligatorisk svømmeprøve for alle klubbens ungdomssejlere. Kravet er at man kan svømme 200 meter i svømmebasin iført badetøj uden brug af opdriftsmidler, samt at man efterfølgende kan svømme 50 meter iført bukser og bluse. Svømmeprøven finder normalt sted i Værløse Svømmehal.

Weekenden inden den planlagte sæsonstart mødes alle sejlere og forældre til fælles jolleklargøring. Her vaskes, poleres og vokses jollerne og sikkerhedsudstyret (opdriftstanke, øser, m.m.) samt liner checkes.

Forårssæson

fadeSejler-sæsonen startes typisk i slutningen af april eller starten af maj. Sålænge vand-temperaturen er under 10 grader skal sejlerne bære tørdragter. Sejlere der ikke har en tørdragt må derfor vente med at starte indtil vand-temperaturen bliver højere.

Nye sejlere starter typisk en uge efter de eksisterende sejlere.

I maj og juni måned afholdes der en del forskellige sejlerstævner rundt om på Sjælland, som de mere kapsejlads-orienterede sejlere gerne frekventerer. Vi koordinerer gerne vores deltagelse og forsøger også om vi kan få en træner med til støtte for sejlerne.

Forårsssæsonen slutter ugen før sommerferien.

Sommerferie

fadeSommerferien startes med den traditionelle sejlerlejr for unge sejlere ved Herslev Strand i Roskilde Fjord. Denne lejr arrangeres hvert år i fællesskab af de tre Furesø-klubber Birkerød Sejlklub, Farum Sejlklub og Yachtklubben Furesøen, samt Herslev Strand Sejlklub, der som navnet antyder lægger faciliteter til lejren.

Lejren varer en hel uge og omfatter både optimist- og større jollesejlere. Sejlerne bor i telte og sejler både formiddage og eftermiddage. Om eftermidddagene vil der typisk blive tid til at prøve en anden type jolle end den man normalt sejler i.

Fra tid til anden kan der arrangeres lidt hyggesejlads på Furesøen i løbet af sommerferien, men ellers sker der ikke meget i denne periode.

Efterårssæson

fade Sejladserne starter igen ugen efter at skoleferien er slut. Træningsmønsteret er det samme som om foråret, dvs. 1-2 gange om ugen.

Også i efteråret finder der forskellige stævner sted rundt omkring. Et specielt stævne som Farum Sejlklub har deltaget i mange gange, er Harboe Cup, der strækker sig over en weekend.

I starten af september afholder vi normalt det årlige klubmesterskab, hvor vores unge mennesker får afgjort hvem der er hurtigst på vandet.

Sæsonen sluttes normalt af ugen inden efterårsferien.

Jollevedligeholdelse

Efter sæsonafslutning er det blevet tid til at udbedre de mange store og små skader som de unge sejlere har påført vores klubjoller. Alle forældre til sejlere som låner klubjoller skal deltage i dette arbejde. Arbejdet finder typisk sted i perioden slut oktober – medio december.

Vintertræning

Der arrangeres hvert år vintersejlads på Furesøen for både optimister og større joller. Arrangementerne er åbne for alle sejlere i regionen, og kræver derfor separat tilmelding og betaling.

Vintersejlads er lidt krævende og er derfor mest egnet for de lidt mere erfarne sejlere. Helt nye sejlere som har sejlet mindre end én sæson bør springe over, medmindre sejlerlysten er meget stor.