Forældre-opgaver

Publiceringsdato .

DSCN1878 lilleFarum Sejlklubs ungdomsafdeling kan ikke fungere uden støtte og opbakning fra forældrene. Vi har løbende en række opgaver som skal løses af forældrene i fællesskab.

I forbindelse med hver træning forventes alle tilstedeværende forældre at hjælpe med at børnene får rigget jollerne til og af, og at alle joller, rigninger, jollebukke og jollevogne bliver sat på plads.

Alle forældre har pligt til at hjælpe med at sætte gummibåde i vandet før træning, og at få dem op igen efter endt træning. Vi anmoder således om, at man ikke kører med sit barn, før motorbådene er kommet op.

Forældre til helt nye sejlere bør opholde sig på havnen hele tiden mens der sejles. Hvis sejleren får behov for at komme ind før tid p.gr.a. en kæntring eller andet uheld er det rart hvis far eller mor er til stede. Forældre til mere erfarne sejlere kan dog godt forlade havnen mens der sejles.

I forbindelse med den ugentlige hovedtræningsdag står forældrene på skift for mad til sejlerne. Vi har også en vagt-ordning kaldet brovagten, som også går på skift blandt forældrene.