• havnen
 • opti1
 • 29er
 • yngling
 • wayfarer
 • aften
 • svaner
 • Besøg vores havn

  Farum Sejlklub har til huse ved Furesøbad, som er et af de mest naturskønne områder i Nordsjælland.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De yngste sejlere mellem 7-12 år starter i optimistjollen, som er en sikker og robust jolle.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De ældre ungdomssejlere (14-18 år) kan få flere udfordringer (og mere fart på) i 29er-jollen.

 • Lån en båd

  Klubben råder over flere Ynglinge sejlbåde, som kan benyttes af medlemmerne.

 • Skumsprøjt for de voksne

  Farum Sejlklub er hjemsted for et af landets største samling af Wayfarer-joller

 • Sejlads i solnedgangen

  En solnedgang over Furesøbad er noget af det smukkeste man kan opleve. Men så er det også tid til at komme ind :-)

 • Nyd naturen

  Furesøen byder på fantastiske naturoplevelser, herunder et rigt og varieret fugleliv.

Velkommen til klubben

Du har fundet hjemmesiden for Farum Sejlklub. Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Farum Sejlklub:

 • Du kan lære at sejle
 • Du kan deltage i kap- og tursejladser
 • Du kan som medlem låne sejlklubbens mange både
 • Du kan deltage i sejlklubbens sociale liv og få nye venner

Læs mere om sejlklubben her.

Kommende aktiviteter

31 mar 2020, 19:00 - 21:00
AFLYST - Trimning af en Yngling
04 apr 2020, 09:30 - 15:00
Forårsklargøring af klubbens Ynglinge
14 apr 2020, 19:00 - 21:00
AFLYST - Tovværksarbejde
19 apr 2020, 09:30 - 15:00
Forårsklargøring af klubbens Ynglinge
20 apr 2020, 17:00 - 19:00
Forårsklargøring, ungdom

Dansk Sejlunion har sendt os en mail, med retninglinjer for hvorledes man bør forholde sig ved klargøring og søsætning af både.

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til og med den 13. april 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt. 
Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Med venlige hilsner,
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion

Medlemmer af Farum Sejlklub opfordres til at følge ovenstående retningslinjer og passe godt på hinanden, når I går i gang med at klargøre både på jollepladsen.

Vi vil løbende her på hjemmesiden holde jer underrettet, hvis der kommer ændringer i forbindelse med søsætningen.

med sejlerhilsen

Poul Ammentorp

 

Vi har fra Furesø Kommune / inspektøren ved Furesøbad modtaget:

På grund af de nye tiltag Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede på et pressemøde tirsdag i Statsministeriet, der er kommet på grund af coronavirussen.

Om at fra onsdag klokken 10 skal alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter lukke.

Dette betyder at der fra kl. 10.00 ikke er adgang til Furesøbad og alle nøglebrikker bliver spærret.

Såfremt at der er behov for at afhente noget, vil det i begrænset omfang være muligt at lave en aftale for afhentning.

Kontakt vore Halmand eller Driftsleder, hvis du skal afhente noget i klubben. Kontaktinformation finder du på side 2 i Klubnyt.

Klubbens bestyrelse har henvendt sig til Dansk sejlunion med henblik på at finde retningslinjer og løsninger mht. klargøring af både og søsætningen, følg derfor med på vores hjemmeside www.farumsejlklub.dk

Med sejlerhilsen

Poul Ammentorp

Formand Farum Sejlklub

På grund af den seneste udvikling i Coronasituationen har Farum Sejlklubs bestyrelse besluttet at aflyse generalforsamling i aften her torsdag d. 12. marts kl. 19.

Der vil via direkte mail til medlemmerne og på vores hjemmeside blive indkaldt til en ny generalforsamling, når situationen tillader det.

Da kontingenter i henhold til vedtægterne fastsættes på generalforsamlingen, og der skal udskrives kontingenter for 2020 pr. 1. april, har bestyrelsen også besluttet, at kontingenterne vil blive de samme som for 2019, hvilket iøvrigt er i overenstemmelse med bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

Med hensyn til andre arrangementer i klubben, så følg venligst med på vores hjemmeside. www.farumsejlklub.dk

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen i Farum Sejlklub

Hermed orienteres om, at årets søsætning vil foregå lørdag den 25/4-2020.

Der er som vanligt kun én dato for søsætning, det henstilles til medlemmer med egen båd, om at notere dagen i kalenderen allerede nu. Der arbejdes fra klubledelsen på flere initiativer, der har til formål at effektivisere afviklingen af søsætningen. Bådejere og Bådformænd vil modtage særskilt information om dette forud for søsætningen.

Overordnet set er praksis at bådene søsættes i den rækkefølge, de står i forhold til havnen. Der løftes ikke både indover andre både, og det er alene bådens placering, der afgør, hvornår den søsættes og ikke, hvornår bådejeren møder op på dagen eller, hvilken rækkefølge man betaler for søsætningen i. Det er et spørgsmål om effektivitet og sikkerhed. Driftslederen og Havnefogeden vil forsøge, at gøre det mere forudsigeligt for den enkelte bådejer, i hvilket tidsrum en given båd forventes søsat på dagen.

Vejrudsigten

2-døgnsudsigt

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk.

Børn og unge

Farum Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder gode og sjove sejladsoplevelser til unge mennesker mellem 8 og 25 år.

Vores helt unge sejlere lærer først at sejle i optimistjollen eller Tera-jollen Senere hen kan de lære at sejle i enten 405-jollen eller 29'er-jollen.

Læs mere om Ungdomsafdelingen her.

Sejlads for voksne

Seniorafdelingen står for aktiviteterne for sejlere over 25 år. Dette omfatter både kølbåde (Yngling og Triss) samt joller (primært Wayfarer). Læs mere om seniorafdelingen her.

Hvis du ikke har nogen sejlererfaring, men godt kunne tænke dig at lære det, kan du melde dig på vores introkursus i sejlerskolen.

Medlems portal

Sejlklubben benytter Klubmodul til at administrere medlemmer, kontingenter, undervisningstilmelding, m.m.

Klik her for at gå til medlemsportalen.